CULTURA  ORGANIZAŢIONALĂ

  • Climatul organizațional al instituției este și va fi un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei preşcolare, un climat stimulativ care oferă și va oferi satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc, dinamic și inovator, caracterizat printr-un ethos profesional înalt.
  • Valorile dominante ce caracterizează membrii sunt: responsabilitate, judecata înțeleaptă, autodisciplina, egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.
  • În calitate de conducător al acestei instituţii am elaborat și voi elabora un Regulamentul de ordine interioară care va cuprinde norme privind –activitatea copiilor cât şi a cadrelor didactice  pe  diferite compartimente,  precum și  fișele  posturilor  pentru toate categoriile  de

În calitate de manager am fost și sunt deschisă şi ascult sugestiile cadrelor didactice, să fac aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, să le respect competenţa, să le ofer o largă autonomie, să îi sprijin şi să evit un control strict birocratic.

Toate acestea se vor reflecta pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

Misiunea Instituţiei  de  Educație  Timpurie  Nr 20

,,Ne propunem să devenim o grădiniţă, în care, în parteneriat şi colaborare cu actorii sociali, promovînd toleranţă şi înţelegere, să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea plenară şi armonioasă a fiecărui copil din grădiniţă, să-i formăm încredere în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă, cu talent şi perseverenţă, poate deveni cel mai bun,,

Inclusiv prin:

  1. Crearea unui mediu educational conform standardelor educaţionale;
  2. Formarea şi stabilirea unei culture organizaţionale de calitate;
  3. Promovarea imaginii instituţiei preşcolare;
  4. Incurajarea iniţiativelor de participare în proiectele educaţionale.