În atenția  părinților!

În  baza  ” Regulamentului  de  evidență,  înmatriculare  și  transfer  a  copiilor  cu  vârsta  de  0-6/7  ani în  instituțiile  de  educație  timpurie ”,  aprobat  de  DGETS mun. Chișinău,  nr. 7/1 din 08.06.2018,  a  ordinului  intern  nr. 67 din 01.09.2020 ” Cu privire  la  constituirea  Comisiei de evidență, înmatriculare și trensfer a copiilor din instituție ”, a  fost  constituită  comisia de  evidență,  înmatriculare și  transfer  a  copiilor  din  instituția  de  educație  timpurie,  formată  din  3  angajați  ai  instituției:

Președintele: Ala Josan, director

Membrii comisiei:

  • Eleonora Viziru –  metodist
  • Luminița Șpac  –  as/medical

   Comisia  de  înmatriculare,  înscriere  și  transfer  a  copiilor  din  IET  nr.20,  va  activa  săptămânal  conform  graficului:

Marți 13:00- 15:00

Vineri 13:00- 15:00

  Înmatricularea  copiilor  din  districtul  școlar  se  efectuează  în  grupele  de  vârstă,  în  două  etape  de  bază;

  1. 05 – 30.06   a  fiecărui  an-   conform  districtului
  2. 08  – 30.08   a  fiecărui  an-   în  baza  locurilor  libere.

Părinții  sau  reprezentanții  legali  ai  copilului  căruia  nu  se  prezintă  pe  parcursul  etapelor  pentru  a  depune  cerere,  nu i se păstrează locul în instituție .

Copiii  în  instituție  sunt  înmatriculați  în  baza  dosarului,  care  trebuie  să  conțină  următoarele  acte;

  • Cerere pe  numele  directorului  instituției:
  • Copia buletinului  de  identitate  cu  viza  de domiciliu  sau  reședință,  sau  altui  document  care  confirm  locul  de  ședere  în  districtul  școlar:
  • Copia certificatului  de  naștere  a  copilului:
  • Extras din  istoria  dezvoltării  copilului  cu  concluziile  despre  starea  sănătății  lui:    (forma    027/e )
  • Fișa cu  date  despre  vaccinare: ( forma 063-3/e )