În atenția  părinților!!!

În  baza  ” Regulamentului  de  evidență,  înmatriculare  și  transfer  a  copiilor  cu  vârsta  de  0-6/7  ani în  instituțiile  de  educație  timpurie ”,  aprobat  de  DGETS mun. Chișinău,  nr. 7/1 din 08.06.2018,  a  ordinului  intern  nr. 43-ab din 07.03.2022 ” Cu privire  la  constituirea  Comisiei de evidență, înscriere și trensfer a copiilor din instituție ”, a  fost  constituită  comisia de  evidență, înscriere și  transfer  a  copiilor  din  IET nr. 20,  formată  din  4  angajați  ai  instituției:

                       Președintele: Ala  Josan,  director

Membrii  comisiei:

  • Lucia Iordan   –  metodist;
  • Svetlana Cotorcea – metodist, secretarul comisiei;
  • Tatiana Crivorogova   –  as/medical

Comisia  de  evidență,  înscriere  și  transfer  a  copiilor  din  IET  nr.20,  va  activa  săptămânal  conform  graficului:

Marți      13:00   –   15:00

Vineri     13:00   –   15:00

 

Înmatricularea  copiilor  din  districtul  școlar  înregistrați  pe  platforma  www.egradinita.md   se  efectuiează  în  grupele  de  vârstă,  în  două  etape  de  bază;

  1. 01.05 –  30.06   a  fiecărui  an   –   conform  districtului
  2. 01.08 –  30.08   a  fiecărui  an   –   în  baza  locurilor  libere

Părinții  sau  reprezentanții  legali  ai  copilului  căruia  nu  se  prezintă  pe  parcursul  etapelor  pentru  a  depune  cerere,  nu  i  se  păstrează  locul  în  instituție.

 

Copiii  în  instituție  sunt  înmatriculați  în  baza dosarului,  care  trebuie  să  conțină următoarele  acte;

  • Cerere pe  numele  directorului  instituției:
  • Copia buletinului  de  identitate  cu  viza  de domiciliu  sau  reședință,  sau  altui  document  care  confirm  locul  de  ședere  în  districtul  școlar:
  • Copia certificatului  de  naștere  a  copilului:
  • Extras din  istoria  dezvoltării  copilului  cu  concluziile  despre  starea  sănătății  lui (forma  nr.  027/e ):
  • Fișa cu  date  despre  vaccinare: ( forma  nr.  063-3/e )