Picii din grupa nr.3 au explorat lumea din jur alături de educatoarea d-na Svetlana Cotorcea grad didactic II, care i-a ghidat cu iscusinţă şi cu mare entuziasm ,au călătorit imaginar atingând cele mai nestrăbătute locuri până la spaţiul cosmic,punând în valoare orice ideie năstruşnică de copil .Toţi cei prezenţi au rămas uimiţi şi plăcut-surprinşi de bagajul încărcat de cunoştinţe şi valori pe care copiii din grupa pregătitoare nr.3 le pot împărtăşi cu încredere,sunt cei care pleacă la şcoală păşind cu dreptul,datorită muncii colosale efectuate zi de zi împreună cu scumpele educatoare Svetlana Cotorcea şi Svetlana Botezat.