?Anual luna octombrie are ca scop să ne amintească fiecăruia dintre noi că un mediu curat este un mediu sănătos. Așadar, această lună are menirea de a inspira și de a îndemna oamenii să curățe, să îmbunătățească și să protejeze mediul, prin realizarea acțiunilor care pot varia de la igienizarea unor zone, plantarea de arbori și arbuști, la proiecte care contribuie la conservarea resurselor naturale.

?Dezvoltarea urbanistică și industrială a localităților, precum și creșterea generală a nivelului de trai al populației antrenează producerea unor cantități din ce în ce mai mari de deșeuri. Deșeurile municipale sunt abandonate/depozitate la suprafața solului și reprezintă o sursă de poluare a solului, a apelor de suprafață și subterane, a atmosferei. Fiecare dintre noi, ca reprezentat al comunității, are dreptul și obligația de a influența procesul de a asigura un mediu natural, sănătos a localităților țării.

Ce poți face tu pentru a proteja mediul înconjurător❓❓❓
Poți:
✅strânge gunoiul din drumul/spațiul tău;
✅alege mijloace alternative de transport;
✅sortează deșeurile;
✅reciclează;
✅reutilizează;
✅utilizează mai puțină energie electrică;
✅consumă moderat;
✅plantează copaci și diverse plante;
✅refuză recipientele/ambalajele din plastic.

?Menționăm că, anual, Primăria municipiului Chișinău inițiază Campania de toamnă de salubrizare a municipiului prin emiterea unei dispoziții. În acest sens, făcându-se apel către APL și societatea civilă pentru a se implica activ în acțiuni de salubrizare și igienizare pentru eliminarea deșeurilor de orice fel depozitate neautorizat și, în același timp, pentru a spori gradul de informare și de conștientizare a publicului privind importanța ecologizări.

?Nu este suficient ca acțiunea de salubrizare și amenajare să se limiteze la anumite zile speciale, ea trebuie să aibă un caracter continuu. Fiecare dintre noi, de la mic la mare, poate aduce o schimbare, prin activității în cadrul instituției de învățământ în care își desfășoară studiile/ activitatea. Elevii, părinții, pedagogii sunt îndemnați să îmbunătățească mediului înconjurător prin activității de ecologizare