Lucrări de reparații curente, conform Foii titulare:Reparația capitală a scarilor.
Curățenia generală la terenurile de joacă.