IET nr.20 „Porumbelul” , cu sprijinul Centrului de Sănătate Publică, mun. Chișinău a fost dotată cu material informațional

pentru cadre didactice şi părinți

– Revista Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice

–       Ghid pentru părinți „ Ai grijă de mine. Eu vreau să trăiesc”

– „Cronica sănătății publice”

–        „O Casă Fără Pericole Pentru Copilul Tău”

–       Informații utile „Covid -19”