Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, atenționează asupra respectării cu strictețe a cadrului normativ, care prevede interzicerea plăților formale și informale în instituțiile de învățământ subordonate, #DGETS.

În scopul prevenirii și combaterii fenomenului plăților formale și informale în instituțiile de învățământ subordonate, #DGETS a emis în anul curent de studii, Ordinul nr. 216 din 16.03.2021 „Cu referire la interzicerea plăților formale și informale de la elevi, familiile acestora și de la asociațiile obștești pentru personalul didactic și de conducere”, prin care se interzic categoric plăți sub orice pretext (presupusele taxe de înmatriculare în instituțiile cu finanțare de la buget, asigurarea cu manuale de alternativă, prestarea serviciilor educaționale suplimentare la programele de studii, consultații academice, efectuarea lucrărilor de reparație, amenajarea și dotarea instituțiilor de învățământ, organizarea activităților extrașcolare, etc.) sau acceptarea altor beneficii din partea elevilor și familiilor acestora.

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău solicită informarea repetată a angajaților instituțiilor de învățământ general și a comunității de părinți, a elevilor cu ordinul nominalizat.

De asemenea, #DGETS, prin diverse mijloace, va monitoriza respectarea prevederilor actelor normative de către actanții educaționali, cu referire la interzicerea plăților formale și informale și va întreprinde acțiunile necesare pentru a preveni și combate actele coruptibile în sistemul educațional, referind cazurile atestate organelor de drept. Pentru sesizări ❗️❗️❗️ îndemnăm să apelați linia verde 022201630 și totodată puteți transmite toate informațiile pe poșta electronică dgetsmun@gmail.com

În acest sens, recent DGETS sub egida Primăriei municipiului Chișinău a lansat un chestionar online adresat chișinăuienilor, privind fenomenul corupției în școli și grădinițe. Scopul acestui instrument este de a sesiza și combate corupția în instituțiile educaționale din capitală.

Link-ul la chestionarul Fenomenul corupției în școli și grădinițe este aici