În  atenția    părinților !!!

În  baza  ” Regulamentului  de  evidență,  înmatriculare  și  transfer  a  copiilor  cu  vârsta  de  0-6/7  ani în  instituțiile  de  educație  timpurie ”,  aprobat  de  DGETS mun. Chișinău,  nr. 7/1 din 08.06.2018,  a  ordinului  intern  nr. 67 din 01.09.2020 ” Cu privire  la  constituirea  Comisiei de evidență, înmatriculare și trensfer a copiilor din instituție ”, a  fost  constituită  comisia de  evidență,  înmatriculare  și  transfer  a  copiilor  din  instituția  de  educație  timpurie,  formată  din  3  angajați  ai  instituției:

Președintele:   Ala  Josan,  director

Membrii  comisiei:

–         Eleonora  Viziru –    metodist

–         Lucia  Iordan      –      educator  

Comisia  de  înmatriculare,  înscriere  și  transfer  a  copiilor  din  IET  nr.20,  va  activa  săptămânal  conform  graficului:

                       Marți      13:00   –   15:00

                       Vineri     13:00   –   15:00

Înmatricularea copiilor  din  districtul  școlar  se  efectuează în grupele  de  vârstă,  în două etape  de  bază;

  1. 01.05  –  30.06   a  fiecărui  an   –   conform  districtului
  2. 01.08  –  30.08   a  fiecărui  an   –   în baza locurilor libere.

Părinții sau reprezentanții legali ai copilului căruia nu  se  prezintă  pe parcursul etapelor pentru  a  depune  cerere,  nu  i  se  păstrează  locul   în instituție .

Copiii în instituție sunt înmatriculați în baza dosarului,  care  trebuie să conțină următoarele acte;

–  Cerere pe numele directorului instituției:

Copia  buletinului  de  identitate  cu  viza  de domiciliu sau reședință, ( ambilor părinți ) sau altui  document  care  confirmă  locul  de  ședere în districtul școlar:

–  Copia certificatului  de  naștere  a  copilului:

–  Extras  din  istoria dezvoltării copilului  cu  concluziile despre starea  sănătății lui:    (forma  nr.  027/e )

–  Fișa  cu  date  despre vaccinare:     ( forma  nr.  063-3/e )

–  Caiet    ( 24 foi )

Director:  Ala Josan