Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău reamintește, că de mâine 1 aprilie 2021, ora 8.00, începe înscrierea copiilor în clasa I-a în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, pentru anul de studii 2021-2022.

Procedura este organizată în regim online, prin intermediul platformei www.escoala.chisinau.md și se va desfășura în două etape.

Etapa I: (1 aprilie2021-11 iunie 2021) – se va realiza prin depunerea, completarea și validarea cererilor și actelor de înscriere a copiilor (care vor împlini vârsta de șapte ani până la începutul anului şcolar) în clasa I în instituţia de învăţământ din districtul şcolar. Directorii instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial și liceal vor publica, la 11 iunie 2021, pe platforma www.escoala.chisinau.md și pe pagina Web a instituției de învăţământ, numărul locurilor libere rămase după înscrierea în prima etapă a copiilor cu vârsta de 7 ani împliniți până la 1 septembrie 2021 din districtul școlar arondat instituției.

Etapa II: (14 iunie 2021-30 august 2021) – se va realiza prin depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor din districtul şcolar (cei care vor împlini vârsta de șapte ani până la începutul anului şcolar şi n-au reuşit să fie înscriși în prima etapă și a copiilor din alte districte şcolare), pe locurile rămase libere. Desfășurarea probelor de aptitudini pentru clasele cu profil arte și sport, conform graficului și a probelor aprobate de comisia municipală de școlarizare.

Lista finală a copiilor înscriși în clasa I, validată prin ordinul directorului instituției, va fi afișată pe avizierul instituției la data de 30 august 2021.

E de menționat că pagina web www.escoala.chisinau.md poate fi accesată și de pe platforma educatieonline.md.

Lista actelor actelor necesare pentru înscrierea copiilor în clasa I

Orarul înscrierilor

Tipul de cerere

În total în Chișinău sunt 122 de instituții la care pot fi înscriși copiii. AICI găsiți cum sunt distribuite districtele școlare în funcție de adresa unde locuiți.

Întregul regulament al înscrierilor în clasa I îl găsiți AICI!

De asemenea, dacă aveți anumite neclarități legate de procesul de înscriere, puteți apela la (022) 20-16-09 pentru a primi detalii suplimentare.