La data de 15 ianuarie 2021 îl comemorăm pe Geniul literaturii  clasice – Mihai Eminescu.
Cu recital poetic s-a început activitatea, dedicată comemorării Irepetabilului M. Eminescu în IET Nr. 20

,, Porumbelul”. Astăzi s-a prins și de sufletul nostru un crâmpei de dor pentru Marele Poet Mihai Eminescu, care ne luminează gândul și cugetul, ne inspiră, ne îndrumă la Bine și Frumos, la

Dragoste și Demnitate, la Sublim și Ideal. S-au așternut atâtea flori de atunci, de când a plecat în neant, s-au scuturat atâția salcâmi  «de ploaie și de vis» de când s-a trecut în neființă. Dar EL  rămâne veșnic tânăr și veșnic îndrăgostit!