În scopul realizării prevederilor ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 200 din 26.02.21 privind aprobarea Planului cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2021-2022, oferirii asistenței metodice directorilor adjuncți pentru educație, șefilor Comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală, la data de 08.09.2021, s-au desfășurat în format online 2 reuniuni metodice  a directorilor adjuncți pentru educație și a șefilor Comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală.

Grup țintă: directorii adjuncți pentru educație, șefii Comisiei metodice Consiliere și dezvoltare personală.

 În cadrul reuniunilor au fost abordate următoarele subiecte:

Sesiunea I. Managementul disciplinei – ansamblul integral al acțiunilor de planificare, organizare și monitorizare (a disciplinei) în scopul dezvoltării competențelor elevilor de a cunoaște,

Raisa Stratulat, metodist principal, DGETS

Sesiunea a II-a. Predarea –un ansamblu complex de acțiuni și comportamente didactice specifice, destinate învățării (după pedagogul Ioan Cerghit), 

Olga Pînzari, director adjunct, IPÎ LT „Orizont” filiala Durlești

Sesiunea a III-a. Evaluarea- singura modalitate prin care ne putem da seama ce efect a avut predarea asupra elevilor pentru a ne putea planifica următorii pași (după profesorul Dylan Wiliam),

Alina Nistrean, profesor, IP „Da Vinci”

Sesiunea a IV-a. Organizarea activităților de formare la elevi a comportamentului responsabil  în caz de situații excepționale și/sau de risc  în anul de studii 2021-2022,

Svetlana Nazaria, metodist principal, DGETS